Portugalský korek

Historie

Korek vzbudil velký zájem napříč historií. Theoprastus uvádí, že korkové zátky se začaly vyrábět v Itálii zhruba 300 let před Kristem, zatímco Plinius Starší ve své knize Naturalis historia zmiňuje, že v historii byl korek užíván na výrobu bójí, rybářských sítí, dámských bot nebo na střechy stájí. Horace v jeho ódě pak vypráví o použití korku s pryskyřicí k uzavření amfor plných vína.

První vývrtka se objevila v roce 1720. Od té doby jsou skleněná láhev s korkovou zátkou a s vývrtkou nespornou součástí na dlouhé cesty.

V roce 1634 Angličan Kenelm Digby způsobil revoluci ve skladování vína, když vynalezl skleněnou láhev. Tento diplomat je považován za vynálezce moderní lahve vína, která je charakteristická svým vyztuženým těsněním. Tímto se Angličané stali prvními na výrobu odolných skleněných lahví.

O několik dekád později nastala druhá revoluce, a tou byl vývoj korkových zátek. Elastický a nepropustný korek umožnil, aby byly lahve řádně utěsněny a víno přesto mohlo dýchat. Vyztužený krk lahve tak napomohl k tomu, aby při otevírání lahve nebylo zlomeno hrdlo.

 

Vlastnosti

Zátka zabraňuje oxidaci vína a též umožňuje, aby víno odpočívalo do doby, než nastane jeho maximální stav. Víno chrání zátku před vysycháním a ztrátou své elasticity. Jinak by se mohlo stát, že by zátka z lahve nešla dostat ven.

 

Kůra

K uzavírání kvalitních vín se používá zátka vyseknutá z kůry korkového dubu. Syrový korek se tedy získává loupáním jeho kůry. První loupání může nastat asi po 25 letech stáří dubu poté, co kmen dosáhne minimálně 70 cm v obvodu. Následné sklizně korkové kůry se provádí po dalších 9 letech. Teprve při třetí sklizni dosáhne kůra požadované kvality. Nejvhodnější doba pro loupání je červenec. Korková sklizeň ale začíná obvykle v červnu a trvá asi 3 měsíce.

Největším pěstitelem korkového dubu je Portugalsko, které se považuje za zemi dodávající na trh korek nejvyšší kvality. Mezi další pěstitele a zpracovatele korku patří Španělsko, Itálie, v menší míře potom Francie, Sardinie, Itálie, Jugoslávie. Světová produkce kůry se pohybuje kolem 320,000 t ročně, z toho více než 50 procent se sklidí v Portugalsku. Několik korkových dubů je možné najít i v České republice. Ty ovšem neslouží k získávání korku.