MALÍŘ A ILUSTRÁTOR JAN SOVÁK ZACHYTIL „NÁVRAT DIVOKÝCH KONÍ“

V jurtě v Zoo Praha byla dnes zahájena výstava „Jak se divokým koním
vrací svoboda“, která nese podtitul „Ze skicáře akademického malíře
Jana Sováka“. Malíř a ilustrátor Jan Sovák, který po dlouhá léta
působil ve Spojených státech a Kanadě a spolupracoval např. se
spisovatelem Michaelem Crichtonem, letos absolvoval transport koní
Převalského z České republiky do Mongolska a zachytil ho ve svých
obrazech a skicách.
„Přepravy koní Převalského armádním letounem CASA se v minulých letech
účastnila celá řada fotografů a kameramanů a cítil jsem, že by bylo výborné jej
zdokumentovat i jiným způsobem,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
„Napadlo mě oslovit Honzu Sováka, který mou nabídku přijal, mimo jiné proto,
že v mládí pracoval u koní.“
Jan Sovák se proslavil především stovkami zdařilých paleontologických
rekonstrukcí, které vytváří pod vedením světově uznávaných vědců. Jeho díla jsou
ozdobou významných muzeí v Evropě, Asii i Americe.
Výstava „Jak se divokým koním vrací svoboda“ bude v jurtě u výběhu koní
Převalského v horní části Zoo Praha přístupná do začátku května. Vyjde však také
jako příloha časopisu Trojský koník.