ZOO PRAHA SI PŘIPOMENE 150. VÝROČÍ NAROZENÍ SVÉHO ZAKLADATELE

V pátek 24. dubna uplyne 150 let od narození zakladatele a prvního ředitele pražské zoologické zahrady prof. Jiřího Jandy. Zoo Praha si toto významné výročí připomene speciálním programem pro své návštěvníky. Od pátku do neděle se mohou těšit na prohlídkovou trasu „Po stopách Jiřího Jandy“, poutavá vyprávění i historické fotografie.

„Chceme návštěvníkům připomenout osobnost, která s ohromným úsilím a s velkými oběťmi položila základy dnešního úspěchu Zoo Praha,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Profesor Jiří Janda si zaslouží obdiv zejména pro svůj neúnavný celoživotní boj za vznik zahrady, který se mu nakonec po téměř padesáti letech podařilo úspěšně završit.“

Od pátku 24. dubna do neděle 26. dubna se mohou návštěvníci pražské zoo vypravit do doby, kdy její historie začínala. Konkrétně do počátku 30. let
20. století, kdy se Jiřímu Jandovi podařilo uskutečnit jeho celoživotní sen – založit pražskou zoologickou zahradu. Na pěti místech v dolní části areálu přiblížíme jedny z prvních expozic a jejich zvířecí obyvatele – velkou voliéru dravců
(v místech současné voliéry), první pavilon tlustokožců (dnes Ostrov lemurů), Šárčin pavilonek (nyní staveniště Rákosova pavilonu ptáků), výběh pro vlky
(v současnosti expozice pand červených) a výběhy kopytníků (nyní Rezervace Bororo). Jednotlivé expozice doplní historické fotografie tak, aby si návštěvníci utvořili reálnou představu o tom, jak zoo v době svého založení vypadala a nakolik se jednotlivé expozice od dob svého vzniku v zoo změnily. Nebude chybět ani výstava dalších zajímavých dobových fotografií a dokumentů ze života Jiřího Jandy v prostoru u Vzdělávacího centra.

Jiří Janda

Výpravu do historie mohou návštěvníci podniknout v rámci speciálních prohlídek s průvodcem. Vycházet se bude od turniketů u hlavního vstupu a to v pátek od 15.00 hodin a v sobotu a  neděli od 13.00 a 15.00 hodin. Místa lze rezervovat na tel. 296 112 230 a pr@zoopraha.cz. Prohlídky jsou zdarma v ceně vstupného do zoo.

Jiří Janda se narodil 24. dubna 1865 v Praze. Vystudoval přírodní vědy na Filosofické fakultě UK a působil pak jako středoškolský profesor. Od mládí se zajímal zejména o ptáky a postupně vyrostl v ornitologa evropského formátu. Vydal řadu odborných i populárně naučných publikací a v roce 1928 se stal zakladatelem a prvním předsedou Československé společnosti ornitologické.

Myšlenka na zřízení zoo v Praze napadla Jiřího Jandu již v 19 letech, kdy se vrátil z cesty do drážďanské zoo. Věnoval tomuto tématu značnou pozornost ve svých článcích, na přednáškách i v knihách a myšlenku vzniku pražské zoo celý život neúnavně obhajoval. V roce 1904 byl profesor Janda pověřen radními města Prahy, aby započal s přípravami ke zřízení zoologické zahrady na ostrově Štvanici. Pozemek k tomu určený byl však − mimo jiné − příliš malý. Další snahy o vybudování zoo přerušila 1. světová válka. Po vzniku Československa byl Jiří Janda v roce 1919 znovu pověřen, aby se ujal přípravných prací k zřízení zoologické zahrady. Ze 14 možných lokalit vybral Troju – a bylo to rozhodnutí velice šťastné. Když v roce 1922 daroval velkostatkář Alois Svoboda Československému státu část pozemků v Troji pod podmínkou, že území bude sloužit mimo jiné i k vybudování zoologické zahrady (což o dva roky později ministerská rada schválila), zdálo se, že vše nabere rychlý spád. Jenže i v dalších letech Jiří Janda musel o vznik zoo bojovat. Jen díky jeho houževnatosti, usilovné práci a každodenní přítomnosti na staveništi se mu nakonec v jeho 66 letech podařilo životní sen úspěšně realizovat. Brány zahrady se poprvé otevřely 28. září 1931. Zoo se od počátku těšila obrovské přízni veřejnosti. Zpočátku byla zoo otevřena pouze v sobotu a v neděli, ale brzy se otvírací doba prodlužovala. Jiří Janda vedl pražskou zoologickou zahradu až do
25. srpna 1938, kdy nečekaně zemřel.

TZ

Foto 1: Profesor Jiří Janda se slonem Babym, který přišel do pražské zoo v červenci 1933. Foto: Jiří Baum, Archiv Zoo Praha.

Foto 2: Profesor Jiří Janda s manželkou Ludmilou a lvíčaty v roce 1937. Foto: Archiv Zoo Praha.