ČSLH rozhodla o zrušení pokuty pro Vervu Litvínov

Výkonný výbor ČSLH se na svém dnešním jednání zabýval odvoláním podaným klubem HC Verva Litvínov proti rozhodnutí ředitele ELH Josefa Řezníčka, kterým byla klubu za výroky asistenta trenéra Miloslava Hořavy po utkání PSG Zlín – HC Verva Litvínov uložena finanční pokuta ve výši 10 000 Kč.

Při přezkoumání rozhodnutí dospěl výkonný výbor ČSLH k závěru, že klub zcela jednoznačně porušil ustanovení Herního řádu ELH, podle kterého je povinen zajistit, aby v den utkání nikdo z hráčů, trenérů a klubových funkcionářů ve sdělovacích prostředcích jakkoli nehodnotil výkon rozhodčích. Podle Herního řádu ELH se za porušení tohoto ustanovení ukládá pokuta ve výši 10 000 Kč.

Výkonný výbor ČSLH však musel zhodnotit fakt, že se ředitel ELH Josef Řezníček dopustil pochybení tím, že rozhodl nikoli na základě skutkového stavu, ale až na základě písemného vysvětlení Miloslava Hořavy, které si předtím vyžádal. Pokud by výkonný výbor ČSLH takový postup akceptoval, vytvořil by precedens a zdroj potenciálních problémů pro posuzování podobných případů v budoucnosti.

Výkonný výbor ČSLH proto rozhodnutí ředitele ELH zrušil, byť z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v odvolání klubu HC Verva Litvínov.

TZ, foto: zdroj: centralmost.cz