Den otevřených dveří na VŠCHT Praha 21. a 22. 11. 2014

Téměř rekordní návštěvnost, stovky zájemců o studium navštívily Dny otevřených dveří.

V zaplněných posluchárnách si zájemci vyslechli informace o studiu na VŠCHT Praha a jejích fakultách a byly zároveň zodpovězeny dotazy zájemců o studium. Na stáncích na chodbách školy se pobavili interaktivními experimenty, následovala prezentace ukázek odborné činnosti ústavů, v laboratořích měli možnost shlédnout moderní vybavení a přístroje. Program obou dnů byl opravdu bohatý.

Co Vás mohlo zajímat?

 • Zajímavosti z výroby parfémů, moderní nástroje a metodiky včasné diagnostiky řady závažných onemocnění, ukázka výroby a testování parametrů lékových forem, kde jste mohli sledovat co se děje s tabletkou po polknutí.
 • Názorná prezentace náhrad poškozených částí lidského skeletu a implantáty špičkové úrovně.
 • Exkurze do jedné z nejkrásnějších a největších mineralogických sbírek v ČR.
 • Ukázka zajímavých exponátů a materiálů v oblasti konzervování a restaurování, spojená s prohlídkou laboratoří restaurování památek.
 • Ukázka nejvyspělejšího detektoru, který dokáže na dálku rozpoznat široké spektrum chemických látek.
 • Zájemci si mohli nechat analyzovat ryzost slitin kovů vlastních prstenů, šperků. Metoda je nedestruktivní a při její aplikaci vzorek neubývá! Možnost zjistit pravost drahých kamenů.
 • Informace o možnostech náhrady antibiotik a odstraňování škodlivých látek z ovzduší.
 • Rychlé moderní metody pro odhalování falšování potravin.
 • Testování účinnosti pracích prášků.
 • Forenzní analýza lihovin, ukázka rychlých testů, které můžete využít při podezření na falšování potravin v domácnosti, ukázka analýzy „tuzemáku“ ve kterém je obsažen toxický metanol.
 • Postup jak rychle zjistit, že meruňkovice není z ovoce, ale jde o směs lihu a syntetického aroma.
 • Ukázky 3D tisku.
 • Sklářská pec, tavení a foukání skla na malé pánvové peci, ukázka výroby skleněných vitráží (Tiffany).

Ukázky předváděl známý sklář, Zdeněk Kunc s kolegy ze Sklářské školy v Novém Boru. Pan Kunc je mistrem odborného výcviku na téže škole a to v oborech foukání a broušení skla. Vedle pedagogické činnosti doma i v zahraničí a zakázkové výroby skla se věnuje též volné tvorbě a spolupráci s kolegy sklářského řemesla.

To je jen malá část z celé řady zajímavostí, které jste mohli na VŠCHT vidět. Pokud Vás něco z této prezentace zaujalo, přijďte se sami podívat na příští Dny otevřených dveří. Veškeré informace najdete na www.vscht.cz

ukázky 5

ukázky 4

ukázky 3

ukázky 2

Kunc

Kunc 2

HAP

Text: Jana Hurníková, foto, video – zdroj VŠCHT a Zdeněk Kunc