Fotosoutěž Chemie je cool!

VŠCHT Praha vyhlašuje 5. ročník fotografické soutěže Chemie je cool!

Chemie nás obklopuje na každém kroku, chemické procesy probíhají neustále i v našem těle.  Zkuste se zamyslet, když večer uléháte, co všechno kolem vás existuje právě díky chemii. Podívejte se na svět kolem sebe hledáčkem fotoaparátu a pokuste se zachytit chemii kolem sebe jinak. Jako pomocníka, který má kladný vliv na život kolem nás, jako vědu, díky níž nejen pijeme čistou vodu, jezdíme moderními automobily, ale díky které vznikají například sýry, mléčné výrobky, salámy, nakládané okurky či zelí, ale i naše šperky, boty i oblečení.

Prostě chemie je všude – stačí zmáčknout spoušť!

Soutěž je i v letošním roce rozdělena do dvou kategorií:
1. od 15 do 18 let
2. od 18 do 22 let

Své snímky pošlete v nejlepším rozlišení, které umožňuje váš fotoaparát, do 31. prosince 2014 na adresu fotosoutez@vscht.cz . Snímky musí být označeny krátkým popiskem a doplněny vyplněnou přihláškou. Každý autor má právo poslat do soutěže celkem 5 snímků, další budou vyřazeny.
Kdo chce mít své snímky v kalendáři, který ze soutěže VŠCHT Praha opět vydá, musí je poslatnejpozději do začátku listopadu kvůli přípravě do tiskárny.

Soutěž je jako v předcházejících letech rozdělena do tří kol:
1. kolo – únor, březen, duben, květen
2. kolo – červen, červenec, srpen
3. kolo – září, říjen, listopad, prosinec

Na celkové vítěze v obou kategoriích čekají fotoaparáty firmy Olympus, která je opět generálním partnerem naší soutěže.

Pravidla fotosoutěže

1.1 Odesláním vyplněné Přihlášky na adresu VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha, heslo fotosoutěž, uděluje soutěžící VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena.

1.2 Osobní údaje poskytnuté VŠCHT Praha nebudou VŠCHT Praha zpracovány pro jiné účely než pro plnění propozic této soutěže, a to podobu jejího trvání. Pokud subjekt údajů požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je VŠCHT Praha povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Ochrana osobních údajů poskytnutých na základě přihlášení do soutěže a jejich zpracování bude realizováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek stanovených na Internetové stránce soutěže.

TZ