V královské debatě se utkají všichni kandidáti a představí jejich program

Každý správný král by měl umět přesvědčit své okolí a udržet si ho na své straně. Není to jen zábava, večírky a získávání skvělých zážitků. Jsou to právě i ony povinnosti, které dělají krále zodpovědným ve své funkci. To, že budoucí král tyto schopnosti má, si bude moci každý z vás ověřit už 15. dubna v Národní technické knihovně v Dejvicích, přímo v Ballingově sálu.

Královská debata se tento rok ponese v duchu Britské parlamentní diskuze. Každý z kandidátů představí svůj program a bude odpovídat na důležité společenské, vědecké ale i kulturní otázky. Nic není předem připravené, vše je založeno na spontánnosti všech zúčastněných. Díky tomu si tak ověříte pohotovost, intelekt, ale i rozhled králů v různých oblastech života. Pouze správný vládce by měl umět dokazovat také slovy a ne jen činy. Vyslechnout názory a nápady, co zlepšit či změnit na jednotlivých univerzitách, si můžete přijít od 17:00 hodin z úst krále Davídose Technického, Váchy I., Faraona Filipose CXIV., Miroslava II. a (S)Oráče zase I.