Chodicilide.cz vyzývají žáky a studenty: Ztvárněte příběhy, kdy jste překonali vlastní nesnáze

Projekt chodicilide.cz, který s nadsázkou upozorňuje na komunikaci mezi lidmi se zdravotním postižením a bez něj, se vedle rozsáhlé kampaně v médiích rozšiřuje od 14. ledna také do základních a středních škol v České republice. Výzva „Moje cesta“ se obrací na děti a mládež od 6 do 18 let, aby výtvarně, textem či fotografií ztvárnili, jak sami nebo s pomocí druhých překonali nějaké překážky. „Chceme, aby si děti uvědomily, že překážky – větší nebo menší – musíme překonávat všichni. Někdy je zvládneme sami, někdy potřebujeme pomoc druhých,“ uvádí Petra Weissová z Nadace Sirius. Tvůrčí výzva „Moje cesta“ poběží do 31. března 2013, příspěvky pak budou k vidění na velké interaktivní výstavě v červnu v Praze.

„Jsme lidé a žijeme v jednom světě. Někdo se bojí tmy, jiný se pro změnu stydí před holkami. Někteří dobíhají vždy poslední, jiní nemohou běhat vůbec. Ať jsou tato omezení jakkoliv viditelná, snažíme se je překonávat,“ rozvádí zadání Petra Weissová. Výzva je určena všem žákům základních škol a studentům středních škol. Přesné instrukce najdou zájemci na webových stránkách www.chodicilide.cz.

Chodicilide.cz6_mail

Druhá vlna jedné z největších sociálních kampaní v České republice chodicilide.cz odstartovala 25. prosince 2012. Jejím hlavním motivem se opět stalo létání jako normální lidská vlastnost a naopak chození jako druh postižení. Kampaň vychází z toho, že jedním z největších problémů, který osoby se zdravotním postižením pociťují, je vztah okolní společnosti. Upozorňuje na to, že těmto lidem nejvíce pomůže, když s nimi budeme jednat jako se sobě rovnými bez nevhodného soucitu a že normálního kontaktu není třeba bát. Rozsáhlá kampaň, která má podporu jak odborníků, tak i samotných lidí se zdravotním postižením, odkazuje na webové stránky www.chodicilide.cz s řadou informací o této problematice i názornými videi.

 

Více informací:

www.chodicilide.cz, facebook.com/chodicilide.cz, www.youtube.com/chodicilide

TV spoty 2013 – dvě verze:

 

Realizátor:

Cílem Nadace Sirius je pomáhat dětem, které neměly v životě štěstí. Nadace hledá systematická a účelná řešení problémů dětí s důrazem na jejich prevenci. Maximálně využívá české a mezinárodní zkušenosti a příklady dobré praxe, spolupracuje s předními odborníky. Za dobu svého působení podpořila Nadace šestnáct projektů zaměřených na ohrožené rodiny a děti, dále také provozuje informační portál Šance dětem. Více informací o činnosti nadace na www.nadacesirius.cz.