Degustace Sauvignon 2012 – Pod Dubňansků horů

Degustace v Chateau Drápalovo

Redaktoři Skok+ byli pozváni na mezinárodní degustaci vín Sauvignon do chateau Drápalovo. Degustační komise byla složena z předních odborníků, ale i z laické veřejnosti. Osobně byla přítomna i přední someliérka Helena Baker. Testováno bylo 16 vzorků z různých koutů světa, například z  Moldavie, Chille, Francie aj. Samozřejmě byli zastoupeny i čeští a moravští producenti vín.

Celá degustace probíhala anonymně a žádný člen komise neznal, jaký vzorek právě degustuje. Vše bylo odhaleno až po skončení hodnocení.  Hodnocení probíhalo následovně – vzorky se hodnotily dle stupnice 1-6 kde číslo 3 bylo vynecháno. Číslo 1 zastupuje nejlepší a číslo 6 nejhorší vzorek. Všechny body byly po degustaci sečteny a vyděleny počtem hodnotitelů a dle výsledného koeficientu bylo určeno pořadí. Pořadí bylo takové to:

 

 

1. Fernway – Nový Zéland
2. Binder – Josef Flajsar
3. Sudové – Zbyněk Kopeček
4. Maňák – Vladimír Drápal 

 

Celé hodnocení je možné stáhnout ve formátu PDF zde.

Po degustaci a vyhodnocení probíhala odborná diskuze mezi hodnotiteli a redaktory časopisu Skok+. Bylo velmi zajímavé sledovat diskuzi a rozdíly v hodnocení mezi porotci z laické veřejnosti a zkušenými degustátory. Degustace probíhala 3 hodiny a následná diskuze probíhala do pozdních nočních hodin. Redaktoři Skok+ samozřejmě byli připraveni a udělali malou přednášku na téma Sauvignon po světě, kde jsme vycházeli z našich zkušeností nabytých na světových vinařstvích.

Redaktoři Skok+ měli to štěstí, že byli místním předním vinařem přizváni k ošetření révy přímo ve vinici. Počínaje odstraňováním zálistku, zalamováním vršků révy po chemické ošetření celé vinice.  Bylo velmi zajímavé být při těchto pracích a sledovat, jak dává vinař lásku a péči vinné révě a kolik úsilí a strastí péče o vinici zahrnuje.

Naše poděkování směřuje k panu Drápalovi, který Skok+ na tuto akci pozval a všem zúčastněným za úžasnou atmosféru.