Fotbalové akademie FAČR: podpora talentů ve špičkových podmínkách

Koncentrace největších fotbalových talentů na jednom místě a pak jejich výchova v jedné z klíčových fází kariéry za dohledu špičkových odborníků a odpovídajících podmínkách.

Takový je smysl Fotbalových akademií FAČR, které si kladou za cíl také všeobecný pohybový rozvoj jednotlivce v symbióze se vzdělávacím procesem a sportovním růstem. První pilotní projekt se rodí v Plzni díky spolupráci FAČR, Plzeňského kraje, města Plzeň a FC Viktoria Plzeň.

Memorandum o společné spolupráci podepsali v pátek 27. února 2015 předseda FAČR Miroslav Pelta, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

„Při pohledu na výsledky mládežnických fotbalových kategorií začíná být patrné, že nám v mezinárodní konfrontaci začíná ujíždět vlak. Pokud tento trend chceme zastavit a v budoucnu mít v reprezentacích a potažmo národním týmu stále konkurenceschopné a kvalitní hráče, je podle nás zřízení akademií pro nejtalentovanější mládež nezbytností,“ uvedl Pavel Vrba, trenér reprezentačního A týmu, který má dlouholeté zkušenosti právě s prací u mládeže.

peltaweb

„Velmi nás těší, že pilotní projekt fotbalových akademií vzniká právě v Plzeňském kraji. Náš kraj dlouhodobě podporuje sportování mládeže a považujeme sport za vhodnou volnočasovou aktivitu pro mladé lidi. Věřím, že z Fotbalové akademie Plzeňského kraje vzejdou noví talentovaní hráči,“ říká hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.

„Podpora regionální fotbalové akademie je ze strany města promyšleným krokem především v souvislosti s trávením volného času naší mládeže. Kvalitně strávený volný čas totiž přispívá k mnohostrannému rozvoji osobnosti jedince, pozitivně ovlivňuje jeho sociální vztahy a interakci. Jsem rád, že je naše sportovní Plzeň součástí pilotního projektu, a věřím, že se staneme inspirací pro další aktivity v této oblasti,“ sděluje plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

V Plzni vznikne nejprve regionální fotbalová akademie pro věkové kategorie fotbalistů ve věku 12 – 15 let, kteří se jednou za dva týdny sejdou k pravidelnému tréninku pod vedením trenérů akademie a Profesionálních trenérů mládeže (PTM).

Cílem zmíněného předvýběru je včasné podchycení všech talentovaných hráčů v dané lokalitě a zahájení systematické práce. Důležitým okamžikem je také navázání užší spolupráce s kluby, na jejichž půdě se setkání vybraných hráčů budou střídavě pořádat.

Úloha sportovních center mládeže a sportovních středisek zůstane neměnná, akademie však zajistí přímou konfrontaci těch nejlepších hráčů v jednom čase, na jednom místě, a to vše pod přímým dohledem špičkových odborníků, což přispěje k dalšímu rozvinutí všech jejich schopností.

Regionální fotbalové akademie pro hráče ve věku 12 – 13 let znamenají předstupeň pro akademie hráčů ve věku 14 – 15 let, kteří již budou mít v týdnu od pondělí do pátku zajištěný společný tréninkový a vzdělávací proces díky spolupráci FAČR s příslušnými krajskými a městskými orgány. Samozřejmostí je také nezbytný preventivní program související s péčí o zdraví a důraz na komplexní rozvoj hráče – osobnosti jako takové. FAČR tak hodlá přenést na svá bedra práci s nejtalentovanější mládeží ve věku 12 – 15 let.

TZ