Kalendář vinaře

Roční cyklus révy začíná a končí spolu s koncem a s příchodem zimy, vinař však je aktivní skoro celý rok, protože údržba vinic se často protáhne až do zimních měsíců.

Únor  Slzení révy

Slzení révy je první známkou probuzení révy po zimním období vegetačního klidu. Jakmile se teplota půdy do hloubky 25 cm zvýší na cca 10°C, začíná kořenový systém shromažďovat vodu. Míza začíná v révě stoupat a vytéká z řezných ran po zimním řezu. Tomuto jevu se říká „slzení révy“ a dochází k němu náhle, jeho intenzita rychle vzrůstá a potom postupně ustává. Každý keř ztrácí 0,5 až 5 litrů mízy. Slzení je signálem k provedení řezu pro jarní růst. To je pro pěstitele problematické, protože jakmile je réva prořezaná, je velmi zranitelná mrazem. Jenomže čekání, až nebezpečí mrazů pomine, je plýtváním drahocennou omezenou energií révy a zpomaluje její růst, zdržuje zrání hroznů, což může vyvolat pozdější riziko vystavení hroznů podzimním mrazům.

Březen-Duben  Rašení oček

Na jaře, asi 20 – 30 dnů po začátku slzení, se otevírají očka. Rašení oček probíhá u různých odrůd v různou dobu. Ovšem i u stejných odrůd mohou očka rašit v různých dobách v závislosti na klimatických změnách. Dobu rašení oček může ovlivnit i typ půdy: jíl, který je studený, proces rašení zpomaluje, zatímco písek, který je teplý, jej podporuje. Raně rašící odrůdy jsou na vinicích citlivé na jarní mrazíky, stejně jako odrůdy pozdně zrající jsou ohroženy mrazy podzimními. Řez ve vinicích pokračuje do března. Réva se zajišťuje podle způsobu vedení a vrstva půdy, pokud je přihrnutá ke keři, aby jej přes zimu chránila, se odhrnuje zpátky. Tím se provzdušňuje a v meziřadí urovnává.

Duben-Květen  Vývoj výhonů a olistění

Po rašení oček se začínají vyvíjet listy a vyrůstají výhony. V polovině dubna, po vyvinutí 4. nebo 5. listu, se začínají formovat drobné zelené trsy. Je to květenství, které se – až rozkvete – vyvine v hrozny. Tyto embryonální hrozny, jak se jim všeobecně říká, jsou prvním náznakem rozsahu úrody. V květnu se na vinicích začíná s postřiky na ochranu před různými chorobami a škůdci, které pokračují až do sklizně. Mnoho z těchto postřiků se kombinuje s umělými hnojivy za účelem přímé výživy révy přes olistění. Tyto postřiky se za normálních okolností provádějí u malovinařů ručně nebo pomocí traktoru.

Květen-Červen  Kvetení révy

Embryonální hrozny začínají kvést poté, co se na révě rozvinul 15. nebo 16. list. K tomu dochází normálně asi 8 týdnů po vyrašení oček a proces zahrnuje opylování a oplodnění a trvá asi 10 dnů. Počasí musí být suché a bez mrazů, protože teplota je nanejvýš rozhodujícím požadavkem. Je potřebný denní průměr nejméně 15 °C, aby réva rozkvetla, za ideální se považuje 20-25 °C. Délka dne má také vliv na počet dnů, po které bude kvetení révy trvat. Největší hrozbou kvetení je mráz.

Červen-Červenec  Nasazení plodů

Po odkvětu se embryonální květenství rychle vyvíjejí ve skutečné hrozny. Všechny oplodněné květy se rozvinou v bobuli, což je viditelné znamení skutečných hroznů, které poskytnou víno. Tento proces se nazývá nasazení plodů. Počet bobulí na jedno embryonální květenství kolísá od odrůdy k odrůdě, stejně jako kolísá procento skutečně nasazených plodů. Pokračující postřiky a letní řez (odstraňování některých hroznů) ve vinici zkoncentruje energii révy do tvorby plodů. V některých vinicích je to doba likvidace plevelů, v některých však se nechá plevel narůst do výšky až 50 cm, aby se potom posekal a zaoral do půdy. Tím se půda zkypří a révy obdrží vynikající zelené hnojivo.

Srpen  Zrání hroznů

Když se v hroznech vyvíjí dužina, probíhá uvnitř bobulí do doby, než slupka začíná měnit barvu, velice málo chemických přeměn. Během zeleného stadia hroznu se obsah cukru a kyselin nemění, ale během srpna začíná proces zrání doopravdy. Slupka mění barvu, obsah cukru se rapidně zvyšuje, obsah tvrdé kyseliny mléčné se snižuje, jak se vyvíjí zralejší kyselina vinná. Třebaže obsah kyseliny vinné asi po dvou týdnech začíná klesat, zůstává stále základní kyselinou. Ve vinicích se pokračuje s postřiky a ničením plevele, prosvětluje se olistění, aby se usnadnila cirkulace vzduchu a snížilo se tím riziko hniloby hroznů. Prosvětlení je nutno věnovat náležitou pozornost, aby se neodstranilo příliš mnoho listů, protože zrání hroznů napomáhá dopad slunečních paprsků na listy, nikoliv přímo na hrozny.

Srpen-Říjen  Sklizeň hroznů

Sklizeň zpravidla začíná od poloviny do konce září a může trvat měsíc nebo déle, ale jak je tomu u všech vinohradnických prací, stanovení termínů je závislé na počasí. Sklizeň může tedy začít již v srpnu a skončit až v listopadu. Bílé hrozny vyzrávají před modrými odrůdami a musí být sklizeny o něco dříve, aby se dosáhlo vyšší vyváženosti kyselin.

Listopad  Stahování mízy

V listopadu se míza na ochranu před mrazem stahuje do kořenového systému. V důsledku toho začínají jednoleté výhonky dřevnatět a všechny zbylé hrozny, oddělené od vyživovacího systému, začínají dehydrovat. To vyvolává komplex chemických změn zvaný passerillage (ponechání zdravých hroznů nepostižených ušlechtilou plísní na keřích do doby, kdy se neukončí proces vysoušení a tím zvýšení koncentrace cukru v  nich). V oblastech specializovaných na výrobu sladkých vín se hrozny na keřích ponechávají záměrně, aby podstoupily tento experiment na zvýšení kvality.

Prosinec-Leden  Ledové víno

Když mráz nebo sníh hrozny zmrazí, mohou se sklidit na výrobu ledového vína, jednoho z nejokázalejších vín na světě. Protože v bobulích zmrzne jen voda, je možno ji při lisování oddělit a ze super koncentrované dužiny, která zbude, se vyrábí ledové víno (získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 stupňů cukernatosti).

Láďa Drápal doporučuje Všem co vlastní vinici, sklípek: Udělejte si z té námahy a dřiny na vinohradě oblíbenou činnost. Práci zaměňte v zájem a ze starostlivosti a péči o révu si udělejte „koníčka“. Pak Vám půjde vše samo J