Něco o gymnastice nejen v Jojo Gymu, aneb není gymnastika jako gymnastika

Podle většiny zdrojů definice gymnastiky říká, že jde o soubor tělesných cvičení, která vedou k pozitivnímu všestrannému rozvoji těla a dobré kondici. Na gymnastiku můžeme nahlížet z pohledu jejího druhu (sportovní, moderní, akrobatická…), formy (soutěžní či nesoutěžní), účelu (kondiční, zdravotní…) nebo úrovně. Ale pěkně od začátku…

Původ různých cvičení bychom mohli hledat ve starověké Číně, Indii, Egyptě či v antickém Řecku. Tam se pojmem gymnastika souhrnně označovaly běhy, skoky, hody, plavání, zápas a box. Tyto disciplíny měly rozvíjet tělesnou krásu člověka, a to v rovnováze s krásou duševní v duchu antické myšlenky kalokaghatia. Do dnešní podoby se gymnastika postupně začala rozvíjet v 19. století, kdy v Německu vznikl nářaďový tělocvik. Ten v našich končinách rozšířil a obohatil o české názvosloví jeden ze zakladatelů Sokola Miroslav Tyrš. Z nářaďového tělocviku vznikla gymnastika. Spolu s atletikou a plaváním je základním kamenem novodobých olympijských her už od roku 1896 v Athénách. Zpočátku byla jen doménou mužů, od roku 1928 byly na olympiádě i ženy a gymnastika se začala nazývat sportovní gymnastikou.

Vedle ní se od 20. století vyvinuly a stále vyvíjejí další soutěžní i nesoutěžní gymnastické disciplíny: moderní gymnastika, skoky na trampolíně, akrobatická gymnastika, šplh, sportovní aerobik, akrobatický rokenrol, estetická skupinová gymnastika. Z těch nejnovějších to jsou cheerleaders, rope skipping a parkour. 

Pro všechny soutěžní gymnastické disciplíny je společné to, že je při nich sportovní výkon hodnocen sborem rozhodčích. Důležitá je přitom správná technika a čistota provedení koordinačně co možná nejnáročnějších prvků, a to v souladu s pravidly pro jednotlivé sporty.

Možná nejvíce naplňuje definici z úvodu tohoto článku nesoutěžní všeobecná gymnastika. Využívá prvky ze všech gymnastických sportů, ale bez tlaku na výkon. Tomu odpovídá i nižší četnost tréninků, menší náročnost a větší důraz na všestrannost. I všeobecná gymnastika může mít svůj systém soutěží, ovšem s pravidly upravenými pro nižší výkonnostní úrovně. Obsahem všeobecné gymnastiky je také prezentace pohybových skladeb, přičemž vrcholnými akcemi tohoto typu jsou všesokolské slety a světové gymnaestrády. Všeobecnou gymnastiku zajišťují v ČR především Česká obec sokolská a Asociace sportu pro všechny.

Podle účelu, ke kterému má cvičení sloužit, můžeme dále mluvit o gymnastice zdravotní, která má funkci prevence i terapie pohybových poruch, kompenzační, která má za cíl vyrovnávat jednostranné zatížení sportovců, kondiční ke zvýšení všeobecné tělesné kondice. 

Gymnastiku můžeme najít i v umění – od pradávna tady byl cirkus kočovných umělců s akrobaty. A i dnes velmi populární tzv. nový cirkus, který je více ovlivněný divadlem, staví na špičkové akrobacii a často využívá dovedností bývalých gymnastů.  

Ghl,