Na Skok+ do Azerbajdžánu za vínem – Vinařství ASPI

Historie Gabaly

Kabbalah, Gabala, Kabalaka, Kabalak – všechny tyto názvy označují historickou část Ázerbájdžánu, kde se právě nacházíme. Město, které do 6. století bylo hlavním městem Kavkazské Albánie a do 15. stol. hlavním obchodním místem Ázerbájdžánu. Informace o městě Kabala je zmíněna již ve 2. století v Zeměpisném průvodci Ptolemaiovců.

Město skrze svou existenci zažilo několik nájezdů, bitev a devastací, ale stále se může pochlubit architektonickými skvosty, které k nám promlouvají z minulosti. Oblast Gabala se nachází na překrásném místě a stále se o něm mluví jako o Ázerbajdžánském Švýcarsku. V okolí rostou kaštanové a ořechové háje staré i 100let. Klima v Gabale je ovlivňováno vysokými kavkazskými horami. Terén protínají chladné a čisté  horské řeky. Z turistického hlediska je město zajímavé díky svým historickým památníkům, mešitám, mausoleím, chrámům a věžím.

Vinařství v této oblasti je zahaleno stejnou záhadou jako chuť prvního vína. Nikdy se nedozvíme, kdo první vyrobil víno z kvašených moštů, ale tento fakt nebrání archeologům stále bádat po historii vinné produkce v této oblasti. Víme jen, že kořeny vinařství zde sahají 7000 let zpátky do minulosti. Několik evropských badatelů dokonce potvrdilo vliv kavkazských vinařských tradic do evropské produkce. Můžeme se jen domnívat, že vinařství se zrodilo právě zde. Co však víme, že je to jedna z nejstarších vinic na světě vůbec.

 

Vinařství ASPI

Redakce Skoku měla tu čest navštívit místní hrdé vinařství ASPI. Společnost ASPI AGRO byla založena v roce 2007 se zaměřením na pěstování vína a produkci vysoko kvalitních vín. Na základě zkušeností  italských expertů zde obnovili umění vinařství v oblasti s unikátními klimatickými podmínkami, kde vinařství vzkvétalo už od středověku.  Na úpatí hor Velkého Kavkazu, v údolí Savalan.

Tým ASPI vinařů je úzce spjatá mezinárodní skupina nadšených a oddaných lidí své práci, se znalostí expertů, jak pečovat o kvalitu vína potažmo hroznů. Společnost ASPI sjednocuje dvě slunné a štědré země Ázerbájdžán a Itálii. V oblasti vína je mnoho dílčích aspektů založeno na emočním vztahu a ideologické intimitě vinařů, protože vinař nedá své dítě, své excelentní víno do špatných rukou, ale vždy si vybere lidi, se kterými je radost pracovat a ve kterých vidí potenciál a odhodlání posunout vinařství na vyšší úroveň.

 

Sazenice

Ředitel společnosti Vivai cooperativi Raschedo pan Eugenio Sartori má velké zapříčinění za výběr sazenic. Po náročných analýzách půdy a klimatu, za přítomnosti italských expertů se zaručil, že rostliny splňují nejvyšší standardy kvality, jaké jsou od hroznu očekávány. Naše rostliny dokonce předčí ty pěstované v Evropě, podotknul. Pan Sartori doporučil k pěstování nové odrůdy jako Alicante Bouschet, Chardonnay, Cabernet Franc, Syrah a Grenache.

Sazenice klíčí v jihovýchodním pohoří Kavkazu v nadmořské výšce 400m nad mořem. Obklopeny řekou a Savalanskými pláněmi, kde průměrná teplota, množství srážek a podíl slunečních dnů během roku, utváří perfektní podmínky pro pěstování révy.

Na révu neustále dohlíží vysoce kvalifikovaní inženýři z Itálie – pan Daniel D’Andrea a paní Eliza Vagnoni. Testování vín provádí expert z Evropy pan Ermanno Murari. Nekompromisní oddání kvalitě je klíčem k vysoké úrovni kvality zdejších vín.

 

Sklepy

Samozřejmě,  že ve vinařství je nejdůležitějším prvkem bobule, ale uvědomme si, že vína by neexistovala bez sudů, a tím nejpodstatnějším je zřejmě dubový sud, ve kterém víno může zrát a který byl používán už z dob římské říše. Uchovávání vína v sudech má několik výhod. Především, že pevné částice se usadí na dně a je snazší je odebrat. Mnoho vín, které zrají v dubových sudech, dostanou líbezné vůně, kterých by v jiných sudech nikdy nedosáhly. ASPI se drží přísně starých tradic zrání vína. Vinné sklepy splňují všechny náležitosti jako je minimální třes sudů, stálá teplota i vlhkost, zkrátka nezbytné mikroklima, protože jen s těmito podmínkami, „dar boží“ může být uchován beze ztrát charakteristických vlastností.

Díky denní péči, šetrnému ručnímu sběru, skvělé technologii, zrání v dubových francouzských sudech a neustálému monitorování v laboratořích, tradice a umění  italských inženýrů se odráží v nádherných vysoce kvalitních vínech.

Na závěr citujme Plinyho (79-23let BC) – římského vědce, „nikdy jsem nejedl tak dobré hrozny, tito lidé vědí jak se starat o úrodnou půdu lépe než Egypťané“.