VIETNAMSKÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH

Kurátorka:                                        Zdenka Klimtová
Architektonické řešení:        Irena Brotánková
Grafické řešení:                           Lada Krupková Křesadlová, Jiří Krupka
Doprovodný program:          Lektorské oddělení Sbírky orientálního umění
Místo konání:                               Výstavní síň Konírna paláce Kinských
Datum konání:                            7. února – 11. května 2014

 

Výstava přibližuje tradiční výtvarné umění národa, který zaujal v České republice v posledních desetiletích pevné místo, umění s dávnou tradicí, bohaté a mnohotvárné. Jeho specifičnost a jedinečnost dokumentuje výběr děl ze dvou nejvýznamnějších státních sbírek asijského umění, Národní galerie v Praze a Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Nejstarším exponátem, bronzovým bubnem z doby kolem přelomu letopočtu, připomíná výstava dongsonskou kulturu kvetoucí v severním Vietnamu v prvním tisíciletí př. n. l. Hlavním sochařským materiálem bylo ve Vietnamu dřevo. České sbírky se mohou pochlubit dřevěnými buddhistickými sochami z 18. a 19. století, které tvoří jádro výstavy. Dominantním exponátem je socha Buddhy Šákjamuniho sedícího na lotosovém trůnu. Robustní řezba v tvrdém těžkém dřevě má červenavě zlatý povrch, vytvořený kombinací stříbra a poloprůsvitné vrstvy načervenalého svrchního laku, jehož kvalita a odstín jsou invencí vietnamských sochařů. Tři unikátní sochy ukazují zakladatele buddhismu jako dítě. Upomínají na legendární událost, ke které mělo dojít krátce po jeho narození, kdy dítě vstalo, udělalo sedm kroků, ukázalo jednou rukou k zemi a druhou k nebi, a tím vyjádřilo svou svrchovanost nad oběma světy, nebeským i pozemským. Následují další postavy buddhistického panteonu včetně ženských podob bohyně Quan Am. Mezi nimi stojí prázdné obřadní křeslo; bohatě vyřezávaná křesla nebo spíše trůny malých rozměrů se stavějí na oltáře a božstvo je na nich v představách lidí přítomno.

Virtuózní řezbářskou prací zaujme vícevrstevný prořezávaný reliéf dveřní výplně z 18. století, v němž vystupuje několik desítek postav. Poprvé vystavována je většina malířských a grafických děl. Patří mezi ně například tři scény z nejznámějšího vietnamského literárního díla, románu ve verších Kieu, nebo trojice svitkových obrazů s taoistickými náměty. Vedle toho nemohou chybět dvě skupiny lidových dřevořezů, ze severovietnamské vesnice Dong Ho a z hanojské ulice Hang Trong. Barevné dřevořezy z Dong Ho jsou u nás známé jako „novoroční obrázky“ nebo „obrázky k svátkům, ukazují však daleko širší škálu témat včetně alegorických, například Ropucha učitelem nebo Myší svatba.

 

 

Výstava se koná pod záštitou velvyslance Vietnamské socialistické republiky v České republice, jeho excelence pana Truong Manh Sona, a Svazu Vietnamců v České republice.

Katalog výstavy
Zdenka Klimtová: Vietnamské umění v Čechách. Praha, Národní galerie v Praze 2013. Cena 250 Kč.

 

Palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

VSTUPNÉ:
základní:       50 Kč
snížené:        30 Kč
rodinné:        70 Kč

školní skupina: 20 Kč / 1 student

 

Mediální partneři:

Česká televize, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT

Technologický partner:

Samsung

 

Invalid Displayed Gallery